Start » Us│ugi » Dostawa

DOSTAWA

delivery

Oferujemy darmow▒ dostawŕ na tereni Kanady.
Na zamˇwienia $500 i powy┐ej wysy│ane przez nasz transport naziemny na terenie prowincji Quebec i Ontario (spytaj swojego reprezentanta handlowego czy Twoja firma siŕ kwalifikuje).
Zamˇwienia specjalne lub poza t▒ lokalizacj▒ s▒ mo┐liwe za dodatkow▒ op│at▒.